Toelatingen

De te volgen stappen

Voor ze een aanvraag voor een inschrijving doen :

01

Voor ze een aanvraag voor een inschrijving doen nemen de ouders kennis van het project.

02

De ouders vullen het inschrijvingsformulier in en uploaden het.

03

De school bestudeert het dossier.

04

De school neemt contact op met de ouders en laat hen haar antwoord weten.

01

Voor ze een aanvraag voor een inschrijving doen nemen de ouders kennis van het project.

02

De ouders vullen het inschrijvingsformulier in en uploaden het.

03

De school
bestudeert
het dossier.

04

De school neemt contact op met de ouders en laat hen haar antwoord weten.

Consulter la documentation

Schoolgeld

Agnes School is een niet-gesubsidieerde privéschool. De werkingskosten van de school bestaan volledig uit het collegegeld dat de gezinnen betalen. De Raad van Bestuur van Agnes School is zich ervan bewust dat het om een echte investering in de toekomst van uw kinderen gaat en bepaalt de kosten elk jaar zo correct mogelijk, zonder winstbejag.

De inschrijving van uw kind is onderworpen aan het reglement voor het jaarlijkse schoolgeld.

Dat omvat de zogenaamde ‘verplichte’ kosten, namelijk het collegegeld en de vaste forfaitaire kosten, en de zogenaamde ‘optionele’ kosten naargelang de inschrijvingen voor bepaalde facultatieve activiteiten (warme maaltijden, studie, opvang, buitenschoolse activiteiten …).

Informatieavonden / Open dagen

Beurzen

Binnen de grenzen van de beschikbare middelen stelt de Stichting ARDEA een systeem van studiebeurzen ter beschikking voor ouders met beperkte financiële middelen die achter de pedagogische principes van de school staan.

U dient de aanvraag voor een beurs bij de Stichting in te dienen zodra uw inschrijvingsdossier aanvaard is.

Scroll naar boven

Stap 1

Om een volledig overzicht van het pedagogische project van de school te krijgen, nodigen we u uit om deze stappen te volgen:

 • Maak kennis met onze onderwijsfilosofie door deel te nemen aan een infoavond of een opendeurdag en door onze website door te nemen. Lees de belangrijke documenten door:
  • Handvest van opvoedingsprincipes
  • Huishoudelijk reglement (met de details van de werking van de school, de lesroosters en praktische afspraken)
  • Verklaring omtrent het schoolgeld
  • Schoolkalender
  • Richtlijnen rond schermgebruik

Stap 2

Als u zich volledig kunt vinden in het hele project, kunt u via de volgende link een inschrijvingsaanvraag indienen.

Stap 3

Nadat het dossier onderzocht is, en op voorwaarde dat er plaats is, nodigt Agnes School de ouders uit om zich – indien mogelijk samen – te komen voorstellen. Dit gesprek is een integraal onderdeel van de toelatingsprocedure.

Stap 4

De school neemt telkens contact op met de ouders om hen te laten weten welk gevolg er aan hun inschrijvingsaanvraag wordt gegeven: dossier in de wachtrij, goedgekeurd dossier, geweigerd dossier. Als uw kind aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, vragen we u om uw engagement te bevestigen door het inschrijvingsgeld te betalen.