Ouders

Het nieuwe schooljaar 2024 voorbereiden

U vindt hier alle nuttige informatie om de start van het nieuwe schooljaar in alle rust voor te bereiden.

Welkom aan nieuwe gezinnen

Als je een van de 40 nieuwe gezinnen bent die voor het eerst naar de Agnès School komt, in de kleuterschool, de basisschool of het voortgezet onderwijs, dan is dit bericht voor jou!

Hieronder vindt u informatie over de schoolregels, de pedagogische principes, de algemene organisatie en de schoolkalender.

Ré-inscriptions 2024-2025

La ré-inscription de votre/vos enfant(s) se fait en trois étapes :

 • Confirmer que vous avez bien (re)pris connaissance des documents essentiels et que vous continuerez de les respecter : charte des principes éducatifs, Règlement 2024-2025, Notice sur le Minerval 2024-2025, calendrier des congés scolaires et journées pédagogiques 2024-2025.
 • Remplir un formulaire de réinscription par enfant en ligne : cliquez-ici. Renouveler l’opération autant de fois que vous avez d’enfants à réinscrire.
 • Verser l’acompte sur Minerval (600 Euros) avant le 15 janvier 2024 sur le compte de l’école IBAN BE17 0688 9920 8821 avec la mention « réinscription 2024-2025 + nom et le prénom de l’enfant ».

Algemene informatie per niveau

 • Woensdag 30 augustus om 20.00 uur: Welkom voor nieuwe kleuter- en lagere schoolgezinnen zonder kinderen. De directrice zal de belangrijkste beginselen van de school in herinnering brengen. Ouders krijgen daarna de gelegenheid om de leerkrachten en de overblijfouders te ontmoeten voor een informeel gesprek onder het genot van een drankje. Deze bijeenkomst richt zich volledig op de algemene aspecten van het functioneren van de school en stelt gezinnen in staat om kennis te maken met de belangrijkste betrokkenen.

 • Dinsdag 5 september om 20.00 uur: Voor nieuwe (en “oude”) gezinnen van de middelbare school (S1 en S2), een avond om kennis te maken met het onderwijzend personeel, de ouders, de doelstellingen van de school, het schoolleven, enz. Père Damienlaan 31.

 • Woensdag 6 september om 20u: Voor alle ouders van kleuter- en lagere leerlingen (niet alleen nieuwkomers). Deze bijeenkomst is een aanvulling op die van 30/08. De ouders maken kennis met de leerkrachten en worden geïnformeerd over de pedagogische doelstellingen van de school, de te volgen lessen, de lesprogramma’s, de schoolreisjes, enz. De avond is ook een gelegenheid om alle andere ouders van de klas te ontmoeten.

  Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Alle M0- en M1-leerlingen zijn welkom op donderdag 31 augustus tussen 10.30 en 12.00 uur om zich vertrouwd te maken met hun klas en hun uitrusting af te geven.

Voor nieuwe M0-leerlingen wordt een aanpassingsperiode aangeboden om een soepele overgang te garanderen. Ouders kunnen hun kinderen op vrijdag 1, maandag 4 en dinsdag 5 september tussen 8.00 en 9.30 uur naar de klas begeleiden.

Ouders die dat willen, kunnen het dagelijkse opstartritueel bijwonen, deelnemen aan de activiteiten of gewoon wat tijd doorbrengen met hun kind om de school te leren kennen.

Tijdens deze dagen kunnen ouders hun kind ook ophalen op een tijdstip dat zij het meest geschikt achten:

 • Om 9.30 uur, wanneer ze met hun kind in de pauze de school verlaten,
 • Of door hun kind om 11.45 uur na de maaltijd weer op te halen.
 • Of door het kind daar de hele dag te laten tot 15.45 uur.

Er is genoeg ruimte voor ouders en kinderen om geleidelijk te wennen.

Tussen woensdag 6 en vrijdag 15 september kunnen ouders die dat willen hun kind om 11.45 uur ophalen. Ouders kunnen dan niet meer in de klas aanwezig zijn.

Vanaf maandag 18 september worden de kinderen de hele dag voltijds in de klas verwacht.

Nieuwe M1-leerlingen mogen op vrijdag 1 september tot 9.30 uur in de klas begeleid worden door papa of mama.

Begint je kind met P1 Engels of P1 Nederlands?

Papa of mama (slechts één volwassene) mag het kind vergezellen naar de klas om te helpen bij het dragen van de schooltas en de tassen met alle gevraagde spullen (zie onderstaande lijst). Papa of mama wordt gevraagd het klaslokaal zo snel mogelijk te verlaten, maar niet later dan 8.40 uur.

Agenda van vakanties, pedagogische dagen, grote evenementen zoals concerten, schoolfeest, ouderfeest, enz.

De eerste ouderavond vindt plaats op dinsdag 5 september om 20.00 uur voor de middelbare school (S1 en S2) en op woensdag 6 september om 20.00 uur voor de ouders van leerlingen M0 t/m P6. Alle ouders worden verwacht aanwezig te zijn.

Adviseer je kinderen om te lezen, voor te lezen of naar luisterboeken te luisteren. Vind al onze adviezen, lijsten met boektitels, audiobibliotheek voor kleuter- en basisscholen; luister naar boeken die in het Frans, Engels of Nederlands worden voorgelezen terwijl je onderweg bent:

Controles moeten voor 27 augustus zijn voltooid

Aan het begin van het jaar is het belangrijk om je persoonlijke gegevens bij te werken en te controleren. Misschien heb je een nieuw telefoonnummer? Een nieuw e-mailadres? Het is jullie verantwoordelijkheid als ouders om alle informatie te verstrekken die je nodig hebt om je kinderen te kunnen volgen. Voer de controles uit vanaf een computer (geen smartphone)

Hiervoor moet je het Classe365 platform gebruiken:

Naschoolse opvang start op vrijdag 1 september

Warme maaltijden (alleen kleuter- en lager onderwijs – geen warme maaltijden in het middelbaar onderwijs) beginnen op vrijdag 1 september

Studie begint op maandag 4 september

Naschoolse activiteiten beginnen op maandag 11 september.

Activiteitencatalogus en financiële voorwaarden

 

Inschrijven moet voor 27 augustus.

Om je te registreren moet je het Classe365 platform gebruiken vanaf een computer (geen smartphone):

Wat de warme maaltijden betreft: Agnes School werkt met een traiteurdienst die zich inzet voor seizoensproducten, Waalse landbouw en korte distributiekanalen, biologische certificering, 100% GMO-vrij/palmolievrij en duurzaam voedsel, en die aan de school levert. Het bedrijf in kwestie is TCO Service: hun gevarieerde, evenwichtige menu’s en verplichtingen kunnen worden bekeken op : www.tcoservice.com

Hier heb je toegang tot het boekje met verschillende documenten die essentieel zijn voor een goed verloop van het schooljaar. In dit boekje staan de verplichtingen die je aangaat en de autorisaties die je aan de school geeft. Zes documenten kunnen online worden ondertekend met dit formulier.

Deze documenten omvatten :

 1. Een jaarlijkse machtiging voor schoolreisjes die in de loop van het jaar zullen plaatsvinden als onderdeel van het onderwijsprogramma van de school.
 2. De mogelijkheid om een schoolverlaterskaart te krijgen (alleen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs) waarmee kinderen de school alleen kunnen verlaten zodra de lessen afgelopen zijn of na een buitenschoolse activiteit (studie of buitenschoolse activiteit).
 3. Je toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, de overdracht van beeldrechten en de verspreiding en het gebruik van foto’s en/of video’s.
 4. Je kennis en het lezen van de “Regels en praktische zaken, schooljaar 2023-2024, verbintenis tussen Agneschool, ouders en leerlingen”.
 5. Een machtiging/verzoek tot automatische incasso om de betaling van uw facturen te vereenvoudigen.

Verkoop van uniformen

 • Louis Hapstraat: maandag 28 augustus van 16u tot 18u en dinsdag 29 augustus van 12u tot 13u
 • Avenue Père Damien (alleen maten 12, 14 en 16): donderdag 30 augustus van 16u tot 17u
 • Voor kleuter- en kleuterschoolleerlingen: de lijst met benodigdheden voor kleuterleerlingen zal binnenkort online beschikbaar zijn voor de start van het nieuwe schooljaar in september 2024.

 • Voor leerlingen in het basis- en secundair onderwijs: de lijst met benodigdheden voor leerlingen in het basisonderwijs wordt binnenkort online geplaatst voor de start van het nieuwe schooljaar in september 2024.

   

Benodigdheden om mee te nemen op de eerste dag: een kleine schoenendoos om kunstbenodigdheden in te bewaren.

L’acompte sur le minerval sera déduit automatiquement de la première facture 2024-2025, émise en septembre 2024. Nous vous rappelons que cette somme ne pourra nullement être restituée en cas de désistement/annulation d’inscription ultérieur de votre part. L’ensemble des conditions et modalités financières sont consultables ici.

Si vous êtes dans l’impossibilité de verser ce montant, ou si vous n’êtes pas en mesure de vous engager formellement pour la date limite du 15 janvier, veuillez prendre contact par e-mail : accounting@agnesschool.be.

Une ré-inscription sera considérée comme complète et acceptée si elle est enregistrée dans les temps impartis et si les étapes susmentionnées ont été dument complétées. Un e-mail de confirmation d’acceptation sera envoyé.

Nous vous rappelons que, passé le 15 janvier, nous ne serons plus en mesure de donner priorité aux élèves actuellement scolarisés à l’école et que nous ouvrirons les inscriptions aux familles extérieures.

Klasafgevaardigde ouders

Klasafgevaardigde ouders zijn het natuurlijke aanspreekpunt voor de ouders. Zij helpen de onderlinge band tussen de ouders versterken en stimuleren een vriendschappelijke, warme sfeer die berust op samenwerking en vertrouwen en die iedereen ten goede komt, in het bijzonder de kinderen.

Met veel respect voor de vrijheid en de opvoedingsstijl van elk gezin dragen de klasafgevaardigde ouders er op die manier toe bij dat ouders het belang inzien van een veeleisende en gelukkige familiale omgeving met oog voor soberheid en ijver en waarin de kinderen de vrijheid krijgen om zich ten volle te ontwikkelen.

Op klasniveau zijn de klasafgevaardigde ouders aanspreekpunten en ze tonen initiatief voor alle activiteiten waarbij de ouders en de gezinnen van de klas betrokken zijn. Op schoolniveau helpen ze dankzij hun rol en hun goede verstandhouding met de directie om de band tussen de school en de gezinnen te versterken en om het pedagogische project verder te verbeteren.

Elke klas heeft twee klasafgevaardigde ouders. Aarzel niet om contact met hen op te nemen.

Betrokkenheid bij het schoolgebeuren

 Bij Agnes School is een belangrijke rol weggelegd voor de ouders. De school nodigt u uit om uw kinderen op academisch vlak mee op te volgen en betrokkenheid te tonen bij het schoolgebeuren. Zo kunnen de inspanningen van de gezinnen en van de leerkrachten hand in hand gaan.

Door actief deel te nemen bezielt u dat partnerschap tussen de gezinnen en de school, dat centraal staat in het pedagogisch project. Er bestaan 1001 manieren om betrokkenheid te tonen. Wat zijn uw interesses en uw talenten?

Betrokkenheid bij het aalmoezenierschap

Bij Agnes school zijn we van mening dat de geestelijke vorming van de leerlingen integraal deel uitmaakt van de gepersonaliseerde onderwijsfilosofie.

De leerlingen en hun ouders kunnen dus actief deelnemen aan het aalmoezeniersgebeuren.

Scroll naar boven